Anunţul de participare la Procedura Proprie privind achiziţionarea de Servicii de formare profesională şi organizare cursuri în cadrul proiectului „Administraţie publică locală eficientă, transparentă şi orientată către cetăţean în municipiul Turnu Măgurele”, Cod SIPOCA 115/MySmis 110909

UAT Municipiul Turnu Măgurele intenţionează să atribuie, în baza prevederilor art. 68, alin. 2, lit. b) din Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, modificată şi completată, contractul de achiziţie publică având ca obiect: Servicii de formare profesională şi organizare cursuri în cadrul proiectului „Administraţie publică locală eficientă, transparentă şi orientată către cetăţean în municipiul Turnu Măgurele”, in următoarele condiţii:

anunt_participare_formare_profesionala

caiet_sarcini_formare_profesionala

contract_formare_profesionala

formulare _formare_profesionala