Achiziționarea serviciilor de traducere și interpretariat necesare în contextul implementării proiectului „I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele –Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T”

 Municipiul Turnu Măgurele derulează proiectul „I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele –Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună

Citește mai mult

Achiziționarea serviciilor de supraveghere a lucrărilor pentru amenajarea peisagistică a Parcului Independenței și reabilitare a Monumentului Independenței finanțate prin proiectul integrat ,,Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 125207, implementat în cadrul POR 2014 – 2020

 Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 04.03.2020  proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul

Citește mai mult

Achiziționarea serviciilor de consultanță în vederea asigurării expertizei specializate necesare pentru facilitarea deciziei comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări de reabilitare a străzilor Libertății și Ion Creangă

Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 05.05.2020  proiectul ,, Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu

Citește mai mult

Invitatie de participare privind desfășurarea selecției de oferte, în vederea atribuirii achiziției serviciilor de proiectare și de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ,, Realizare drum servitute pentru complexul ANL din strada Șoseaua Alexandriei, nr.7 din municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman”

Primăria municipiului Turnu Măgurele intenționează să atribuie , in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și

Citește mai mult

Invitație de participare privind desfășurarea selecției de oferte, în vederea atribuirii achiziției de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare Cladire și amenajare curte interioară la Grădinița nr. 2 din municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman”

Primăria municipiului Turnu Măgurele  intenționează să atribuie , in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și

Citește mai mult

Achiziționarea serviciilor  de verificare tehnică a documentației întocmite pentru realizarea obiectivului de investiții  ,,Restaurare, consolidare, protecție și conservare a Catedralei Sfântul Haralambie din Municipiul Turnu Măgurele”

ANUNȚ PRIVIND: achiziționarea serviciilor  de verificare tehnică a documentației întocmite pentru realizarea obiectivului de investiții  ,,Restaurare, consolidare, protecție și conservare

Citește mai mult

Achiziționarea serviciilor de traducere și interpretariat necesare în contextul implementării proiectului ,, L – TEN – Conectarea Rețelei de Transport Europene printr-o legătură mai bună între nodurile terțiare Turnu Măgurele și Levski pentru o dezvoltare durabilă a zonei”

ANUNȚ PRIVIND: achiziționarea serviciilor  de traducere și interpretariat necesare în contextul implementării proiectului  ,, L – TEN – Conectarea Rețelei

Citește mai mult