Achiziționarea serviciilor de informare  și publicitate în vederea implementării activităților proiectului ,,Reabilitarea și construirea de locuințe sociale” cod SMIS 152311, cofinanțat în cadrul POR 2014 – 2020

În data de 29.03.2022, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7649/29.03.2022  pentru proiectul ,,Reabilitarea și construirea de locuințe sociale”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.           

Pentru buna derulare a activităților proiectului ,,Reabilitarea și construirea de locuințe sociale”, a fost semnat contractul de servicii de informare și publicitate nr.6503/21.04.2022.

  • Prestator: PAPER PRINT CONSULTING  SRL
  • Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de informare și publicitate  în vederea implementării activităților proiectului ,,Reabilitarea și construirea de locuințe sociale”
  • Valoarea achiziției: 7.000,00 lei, la care se adaugă TVA
  • Procedura aplicată: achiziție directă