Societati subordonate Consiliului Local Turnu Magurele

  • Societatea Comerciala Local Urban SRL

          CUI  30055849;  J34/168/2012

Str. Stadionului nr.12 Turnu Magurele 145200, e-mail: localurban@yahoo.com, tel./fax 0247411895

La nivelul SC Local Urban SRL , în calitate de Administrator al Portului Turnu Măgurele, prin Decizia nr. 30/28.08.2020 este desemnat  ca persoană responsabilă pentru relația cu operatorii economici din domeniul naval, domnul FARA Cosmin – telefon de contact 0247411895, 0784257870; mail:  localurban@yahoo.com.

  1. Contract de utilizare a infrastructurii portuare si de prestare servicii specifice contract_servicii_port
  2. Contract inchiriere teren portuar contract_inchiriere

Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval a avizat favorabil  în ședința din data de 19.10.2022 normele de fundamentare pentru tarifele  portuare ce vor fi aplicate de către SC  Local Urban SRL în Portul Turnu-Măgurele începând cu  01.01.2023

1. Tarife de cheiaj – în dane de operare și asteptare

1.1 Tarif  în danele de operare  – 0,02 euro/ tonă marfă

1.2.Tarif staționare permanentă diferite categorii de pontoane și nave  în conservare  – 0,02 euro /metru liniar/zi 

2. Chirie teren port – 0,01 euro/mp/lună

DIRECTOR,

Ing. CONE CORNEL