I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele – Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T

Proiectul „I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele – Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T”, Cod proiect 15.1.1.013, e-MS ROBG – 132, a fost finanțat de către Uniunea Europeană, prin Programul Interreg V-A România – Bulgaria, Axa Prioritară 1 – O regiune bine conectată, Obiectiv specific 1.1 – Îmbunătățirea planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de transport transfrontalier pentru conexiuni mai bune cu rețelele de transport TEN-T.  

Proiectul este implementat în parteneriat între: UAT Municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman și Municipalitatea Nikopole, Districtul Pleven, Bulgaria. 

Valoarea totală eligibilă  a proiectului este de 7 .133. 523,89 euro 

Durata de implementare a proiectului: 09.06.2017 – 30.11.2021 

Acest proiect a avut ca scop îmbunătățirea sistemului de transport transfrontalier al nodurilor terțiare Turnu Măgurele – Nikopole printr-o mai bună conexiune cu infrastructura TENT pentru dezvoltarea durabilă a zonei. 

Proiectul a vizat modernizarea a 6,268 km din Municipiul Turnu Măgurele și 4,957 km în Municipalitatea Nikopole, astfel: 

 • Strada Călărași 536 m 
 • Strada Rampa Gării  694 m 
 • Strada Nucilor  348 m 
 • Strada Horea  294 m 
 • Strada Cloșca   293 m 
 • Strada Crișan   293 m 
 • Strada Avram Iancu   223 m 
 • Strada Mihai Viteazu (tronson cuprins între strada Școlii și strada Libertății)      867 m 
 • Strada Viitorului(tronson cuprins între strada Școlii și strada Libertății)  793 m 
 • Strada Drum acces Fabrica de conserve  (prelungire str. Călărași până în DN52) 1984 m 
 • modernizarea și reabilitarea drumului municipal PVN 3123 – / III – 304, Tranchovitsa – Novachene/ Batsova Mahala 

În cadrul proiectului, Municipiul Turnu Măgurele a achiziționat două panouri cu mesaje fixe  și două panouri cu mesaje variabile. 

Locațiile unde au fost amplasate  echipamentele de trafic, sunt: 

 • Panou mesaj fix: la intersecția dintre DN52 și str. Drum Acces Fabrica de Conserve 
 • Panou mesaj fix: intersecția dintre str. Libertății cu str. Moșilor 
 • Panou mesaje variabile: la intersecția dintre str. Libertății cu str. Mihai Viteazu 
 • Panou mesaje variabile: la intersecția    dintre Calea Dunării și str. Primăverii 

Municipalitatea Nikopole a achiziționat 1 echipament specializat pentru monitorizarea și înregistrarea traficului 24 h/zi.