Achiziționarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică la obiectivul de investiții ”Amenajare zonă de odihnă și agrement în municipiul Turnu Măgurele” din cadrul proiectului ”Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fața gării și zona Victoria”, finanțat în cadrul POR 2014-2020

În data de 29.03.2022, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7656/29.03.2022 pentru proiectul ”Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fața gării și zona Victoria”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 9 – sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunitații, Obiectiv specific 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

Pentru buna derulare a activității proiectului ”Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fața gării și zona Victoria”, a fost semnat contractul de servicii de proiectare și asistență tehnică la obiectivul de investiții ”Amenajare zonă de odihnă și agrement în municipiul Turnu Măgurele”, nr. 8370/26.05.2022.

  • Prestator:  URBAN PROIECT CAD S.R.L.
  • Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică la obiectivul de investiții ”Amenajare zonă de odihnă și agrement în municipiul Turnu Măgurele” din cadrul proiectului ”Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fața gării și zona Victoria”
  • Valoarea achiziției: 32.500,00 lei, nepurtătoare de TVA
  • Procedura aplicată : achiziție directă