Achiziționarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare imobil sală de sport(corp C5), strada Castanilor, nr.25, mun. Turnu Măgurele, în vederea înființării unui spațiu sportiv comunitar în zona funcțională” din cadrul proiectului ”Modernizarea unui spațiu sportiv comunitar în zona funcțională”, cofinanțat în cadrul POR 2014-2020

În data de 08.04.2022, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7661/08.04.2022 pentru proiectul ”Modernizarea unui spațiu sportiv comunitar în zona funcțională”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 9 – sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunitații, Obiectiv specific 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

Pentru buna derulare a activității proiectului ”Modernizarea unui spațiu sportiv comunitar în zona funcțională”, a fost semnat contractul de  proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare imobil sală de sport(corp C5), strada Castanilor, nr.25, mun. Turnu Măgurele, în vederea înființării unui spațiu sportiv comunitar în zona funcțională” nr. 8135/20.05.2022.

  • Prestator:  S.C. DIAMAR ARHI PROJECT SRL
  • Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare imobil sală de sport(corp C5), strada Castanilor, nr.25, mun. Turnu Măgurele, în vederea înființării unui spațiu sportiv comunitar în zona funcțională” din cadrul proiectului ”Modernizarea unui spațiu sportiv comunitar în zona funcțională
  • Valoarea achiziției 41.095,00 lei, la care se adaugă TVA
  • Procedura aplicată : achiziție directă