Anunț privind achiziționarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții ,,Asfaltarea străzilor în ZUM 1 și ZUM 2” cod SMIS 141812, cofinanțat în cadrul POR 2014 – 2020

 În data de   19.11.2021, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7270/19.11.2021 pentru proiectul ,,Asfaltarea străzilor în ZUM 1 și ZUM 2”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.           

Pentru buna derulare a activităților proiectului ,,Asfaltarea străzilor în ZUM 1 și ZUM 2”, a fost semnat contractul de servicii nr.19270/22.12.2021.

  • Prestator : SC ERICONS SERVICE SRL
  • Obiectul achiziției: servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții ,,Asfaltarea străzilor în ZUM 1 și ZUM 2”
  • Valoarea achiziției: 65.000,00 lei, la care se adaugă TVA
  • Procedura aplicată: achiziție directă