Achiziționarea serviciilor de supraveghere a lucrărilor pentru amenajarea peisagistică a Parcului Independenței și reabilitare a Monumentului Independenței finanțate prin proiectul integrat ,,Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 125207, implementat în cadrul POR 2014 – 2020

 Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 04.03.2020  proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”, cofinanțat în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii.

Pentru serviciile de supraveghere a lucrărilor pentru amenajarea peisagistică a Parcului Independenței și reabilitare a Monumentului Independenței, a fost  încheiat contractul de servicii nr. 7898 din 26.05.2021.

  • Prestator : SC ACTIV CONSULT & CONSTRUCT SRL
  • Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor  de supraveghere a lucrărilor pentru amenajarea peisagistică a Parcului Independenței și reabilitare a Monumentului Independenței finanțate prin  proiectul integrat ,,Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”,
  • Valoarea achiziției: 119.000,00 lei (100.000,00 lei la care se adugă 19.000,00 lei TVA )
  • Procedura aplicată: achiziție directă