ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA PROPRIE privind achizitionarea de: SERVICII DE CATERING in cadrul proiectului “Imbatranim frumos si demn!”

 Autoritatea Contractanta, Municipiul Tumu Magurele intentioneaza atribuirea unui contract de achizitie publica avand ca obiect : SERVICII DE CATERING in cadrul proiectului “Imbatranim frumos si demn!”.