Anunț de atribuire referitor la contract de furnizare energie electrică: nr. 12190 din 30.08.2021

Municipiul Turnu Măgurele a semnat  contractul pentru  Furnizare energie electrică.

Astfel, a fost încheiat contractul de Furnizare energie electrică: nr. 12190 din 30.08.2021 valabil până la data de 31.12.2021

  • Furnizor :MONSSON TRADING  SRL
  • Valoarea achiziției: 471.133,40   lei la care se adaugă TVA
  • Invitație de participare nr. 11820/20.08.2021 (cantitate de energie electrică previzionată 540 MWh/ 4 luni)
  • Procedura aplicată:  Negociere fără publicare prealabilă