Achiziționarea serviciilor de verificare tehnică a documentației tehnico-economice elaborate pentru execuția lucrărilor de reabilitare a străzilor incluse în proiectul integrat ,,Centru de Tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții din municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 124772, cofinanțat în cadrul POR 2014 – 2020

Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 04.03.2020  proiectul ,, Centru de Tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții din municipiul Turnu Măgurele”, cofinanțat în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii.

Pentru verificarea tehnică a documentației elaborate pentru execuția lucrărilor de reabilitare a străzilor incluse în proiectul integrat ,,Centru de Tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții din municipiul Turnu Măgurele”, a fost încheiat contractul de servicii nr. 14252 din 04.10.2021.

  • Prestator : Popescu Cătălin Persoană Fizică Autorizată
  • Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de verificare tehnică a documentației tehnico-economice elaborate pentru execuția lucrărilor de reabilitare a străzilor incluse în proiectul integrat ,,Centru de Tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții din municipiul Turnu Măgurele”,,Centru de Tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții din municipiul Turnu Măgurele”
  • Valoarea achiziției: 6.000 lei, la care se adaugă 1.140 lei TVA
  • Procedura aplicată: achiziție directă