Invitație de participare pentru achiziția publică de furnizare energie electrică de medie și joasă tensiune

UAT Municipiul Turnu Măgurele intenționează să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect ”furnizare energie electrică de medie și joasă tensiune” în următoarele condiții: