Achiziționarea serviciilor de consultanță în vederea asigurării expertizei specializate necesare pentru facilitarea deciziei comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări de reabilitare a străzilor Libertății și Ion Creangă

Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 05.05.2020  proiectul ,, Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, cofinanțat în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii.

În data de 11.03.2021, a fost încheiat contractul de servicii nr. 3831 pentru expertul cooptat care să presteze servicii de consultanță în vederea evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări de reabilitare a străzilor Libertății și Ion Creangă.

  • Prestator : SC RSC BRAINSTORM SRL
  • Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de consultanță în vederea evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări de reabilitare a străzilor Libertății și Ion Creangă componente ale  proiectului integrat ,,Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele
  • Valoarea achiziției: 12.400,00 lei, la care se adaugă 2.356,00 lei TVA
  • Procedura aplicată: achiziție directă