Semnare contracte de finanțare pentru 2 obiective de investiții

Semnare contracte de finanțare  pentru 2 obiective de investiții

prin Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor, Domeniul realizare/ extindere/ reabilitare/ modernizare / dotare  a unităților de învățămant  preuniversitar, respectiv creșe, grădinițe, școli generale, licee, colegii naționale, precum și alte unități de învățămant preuniversitar, înființate potrivit legii

 

În data de 19 decembrie 2017 s-au semnat  Contractele de Finanţare  între Municipiul Turnu Măgurele, în calitate de beneficiar al Programului Național de Dezvoltare Locală, și Ministerul Dezoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, în calitate de coordonator al Programului Național de Dezvoltare Locală pentru realizarea urmatoarelor obiective de investiții:

1.,,Consolidare și reabilitare corp principal și amenajare curte interioară Grădința nr. 4 din municipiul Turnu Măgurele ”;

Valoarea totala a investiției este de: 882.170,00 lei

Lucrările ce se  realizeză sunt lucrări de consolidare a clădirii precum si lucrării de arhitectură ce  vor consta în demolarea grupului sanitar din incinta grădiniței, amenajarea exterioară a curții, cu alei de circulație noi, locuri de joacă pentru copii, spații înierbate și refacerea împrejmuirii. Deasemenea vor fi realizate recompartimentări interioare- pentru obtinerea unor  spatii necesare suplimentării numărului grupurilor sanitare, refacerea rețelei interioare și exterioare – apă, canal, electrice, refacerea învelitoarei și șarpantei, desfacerea racordurilor coșurilor de fum existente și refacerea finisajelor interioare.

2.,,Reabilitare clădire și amenajare curte interioară la Grădinița nr.2 din municipiul Turnu Măgurele ”;

Valoarea totală a investiției este de: 556.660,00 lei

Lucrările de bază ce se propun a fi realizate vor consta în demolarea corpului de clădire vechi al grădiniței , amenajarea exterioară a curții cu alei de circulație noi, locuri de joacă pentru copii, spații înierbate. Deasemenea vor fi realizate: recompartimentări interioare – pentru obținerea unor spații necesare funcționării pe timp de iarnă a grupurilor sanitare, refacerea rețelei interioare și exterioare – apă, canal, electrice, branșament la rețeaua de gaze naturale,dotarea cu centrală termică pe gaz,  reabilitarea finisajelor exterioare și a anvelopei , demolarea coșurilor de fum existente și executarea finisajelor interioare in spațiile nou create.

 Valoarea totală a celor două  obiective de investiții este de 1.438.830,00 lei.