Recomandări cadru pentru prevenirea incidentelor în timpul perioadelor de temperaturi extreme