Proiect: ,,Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”

În data de 04.03.2020, între Ministerul Lucrărilor publice, Dezvoltării și Administraţiei în calitate de Autoritate de Management, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar și UAT Municipiul Turnu Măgurele, în calitate de solicitant, s-a încheiat Contractul de Finanţare nr. 5109/04.03.2020 pentru implementarea proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 2014+: 125207.

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de Investiții 9 b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale,  Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

În cadrul proiectului se va reabilita și dota imobilul ,,Casa Armatei”, din strada 1 Decembrie, nr. 5 unde va funcționa centrul recreativ pentru persoane vârstnice și va fi amenajat Parcul și Monumentul Independenței.

Proiectul a fost elaborat prin integrarea a două componente :

  • Componenta A – Creare Centru Recreativ pentru persoane vârstnice prin reabilitarea imobilului Centru Administrativ în municipiul Turnu Măgurele;
  • Centrul recreativ pentru persoane vârstnice,va oferi un spațiu corespunzător în care persoanele vârstnice din municipiu să se poată întâlni, relaționa și desfășura o serie de activități recreative, cu efecte pozitive asupra stării psihice a acestora.
  • Componenta B – Amenajarea peisagistică Parc Independenței și reabilitarea monumentului Independenței din municipiul Turnu Măgurele.
  • Prin amenajarea peisageră a parcului Independenței, se urmărește stimularea petrecerii a cât mai mult timp în aer liber, promovarea mișcării și sportului în rândul tuturor categoriilor de vârstă, iar prin reabilitarea monumentului Independenței se va păstra vie memoria soldaților români.

         Obiectivul general al  proiectului este creșterea calității vieții locuitorilor din municipiul Turnu Măgurele asigurând un nivel crescut de participare socială și acces la activități recreative pentru populația vârstnică.

         Durata de implementare a proiectului este de la 04.03.2020 până la 31 .05.2023, iar valoarea totală a contractului de finanțare  este de 23.273.783,37 lei,  din care finanțare nerambursabilă   19.774.522,73  lei.