Primaria municipiului Turnu Magurele anunta

Nr. 22.529 din 22.08.2019

 ANUNŢ

 Unitatea administrativ teritorială Municipiul Turnu Măgurele din judeţul Teleorman

anunţă:

Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul nr. 17:

 (Cartier Odaia – zona vale situată între UAT Comuna Liţa şi D.N. 54 Turnu Măgurele – Islaz)

începând cu data de 28.08.2019  până la data de 28.10.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, conform art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 / 1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – camera 4 demisol şi / sau pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară www.ancpi.ro .

 PRIMAR

 DĂNUŢ CUCLEA