Invitație de participare privind desfășurarea selecției de oferte, în vederea atribuirii achiziției de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare Cladire și amenajare curte interioară la Grădinița nr. 2 din municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman”

Primăria municipiului Turnu Măgurele  intenționează să atribuie , in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare , achiziția directa pentru atribuirea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ,,  Reabilitare Cladire  și amenajare curte interioară la Grădinița nr. 2 din municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman”  , având următoarele coduri CPV – 45214100-1 Lucrari de constructii de gradinite ,  in urmatoarele conditii: