În data de 05.05.2020, UAT Municipiul Turnu Măgurele, a semnat contractul de finanţare nr.5452/05.05.2020 pentru implementarea proiectului ,,Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS :125205.

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de Investiții 9 b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale,  Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

În data de 21.01.2022, a fost predat amplasamentul pentru obiectivul de investiție ”Creare centru educațional în municipiul Turnu Măgurele, strada Libertății nr.137”, obiectiv ce face parte din proiectul integrat ”Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul  Turnu Magurele”.

Lucrările la obiectivul de investiție mai sus menționat, au început în data de 25.01.2022.

În cadrul proiectului, se propune demolarea corpurilor C1, C2 și C4.

Asupra construcției ”corp C3” se vor executa următoarele lucrări:

 • consolidarea fundațiilor, prin lățirea fundațiilor exterioare cu 20 cm
 • consolidarea suprastructurii, prin lucrări de cămăsuire a tuturor pereților pe ambele fețe
 • șarpanta și planșeul se vor demola și se va executa un planșeu nou din lemn și o nouă șarpantă

Corpul C3 va găzdui un centru educațional, unde se vor derula activități  și vor funcționa ateliere de tipul:

 • activități pentru persoane adulte  care nu și-au finalizat studiile
 • activități de tip a doua șansă, pentru adulți
 • atelier de scriere și citit
 • atelier matematica de zi cu zi
 • atelier pregătire la Limba și Literatura română
 • atelier pregătire pentru capacitate
 • atelier Limbi străine
 • atelier Informatică