În atenția solicitanților de finanțare – Programul privind casarea autovehiculelor uzate

               Solicitanții de finanțare declarați admiși în cadrul programului-, au obligația ca începând cu data de 13 Noiembrie 2023 timp de 10 zile lucrătoare să se prezinte la sediul UAT Turnu Măgurele pentru semnarea contractului de finanțare.

ATENŢIE!

Casarea şi radierea autovehiculului se va face numai dupӑ semnarea contractului de finanţare dintre proprietarii de autovehicule şi Primӑria Municipiului Turnu Măgurele.