Examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turnu Măgurele

 

JUDEŢUL TELEORMAN

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  TURNU  MĂGURELE

 

ANUNŢ

 Primăria municipiului Turnu Măgurele cu sediul în municipiul Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2, județul Teleorman organizează în data de 10.01.2019 , ora 10.00 – proba scrisă, şi 14.01.2019, ora 10.00 – interviu examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turnu Măgurele.

Dosarul de examen se depune de catre candidați în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului și conține în mod obligatoriu:

  1. adeverință eliberată de compartimentul resurse umane cu vechimea în gradul profesional din care se promovează;
  2. copii după rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  3. formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3 din H.G. 611/2008.

Dosarele se depun la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Turnu Măgurele. Relații suplimentare la telefon 0247/416451, int.129.

BIBLIOGRAFIE

PENTRU EXAMENUL  DE  PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL SERVICIULUI URBANISM ȘI GOSPODĂRIE COMUNALĂ – COMPARTIMENT CADASTRU IMOBILIAR EDILITAR ȘI BANCA DE DATE URBANE , PATRIMONIU

  1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, actualizată;
  2. Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, actualizată;
  4. Legea nr. 7/1996 republicată, actualizată – a cadastrului şi a publicităţii imobiliare;
  5. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă  cu modificările şi completările ulterioare;
  6. Constituția României.

PRIMAR,

CUCLEA   DĂNUŢ