Din data de 16.10.2023 cetățenii din Turnu Măgurele pot depune la sediul Serviciului Public de Asistență Socială, str. Sf.Vineri nr.13, cerere pentru acordarea ajutorului/ suplimentului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale , energie electrică și combustibili solizi sau lichizi.

Din data de 16.10.2023 cetățenii din Turnu Măgurele pot depune la sediul Serviciului Public de Asistență Socială, str. Sf.Vineri nr.13, cerere pentru acordarea ajutorului/ suplimentului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale , energie electrică și combustibili solizi sau lichizi.

ACTELE NECESARE:

ACTE DE IDENTITATE

–     copii BI/CI ale solicitantului şi membrilor de familie;

 • copii certificate de naştere ale copiilor sub 14 ani;
 • copii certificat de căsătorie;
 • hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei / sau de încuvinţare a adopţiei;
 • hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei pt. protecţia copilului privind măsura plasamentului;
 • hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă;
 • hotărârea judecătorească de instituire a tutelei / curatelei;
 • alte acte privind componenţa familiei.

ACTE PRIVIND VENITURILE

 • adeverinţă de la angajator cu salariul net + valoarea bonurilor de masă (unde este cazul)
 • cupoane de pensii,indemnizaţia pentru creştere copii,stimulent de inserţie,alocaţie de plasament
 • cupoane sau adeverinţe de şomaj;
 • cupon sau adeverinţă D.G.A.S.P.C. pentru indemnizaţia de handicap;
 • adeverinţă ANAF pentru persoanele majore.

ACTE DOVEDITOARE PRIVIND PROPRIETATEA ŞI BUNURILE

 • copii acte de proprietate,contract de închiriere,împuternicire notarială a proprietarului locuinţei pt. un membru de familie,contract comodat,contract de concesiune,acte de stare civilă pt. moştenitorii legali;
 • adeverinţă registru agricol cu suprafaţa terenurilor,categoria de animale,familii de albine şi numărul lor,etc.;
 • copii talon autoturism
 • adeverinţă de la  taxe şi impozite privind bunurile mobile şi imobile;
 • adeverinţă asociaţia de proprietari cu nr. de persoane înscrise;
 • copia ultimei facturi  GAZ + factură ENERGIE ELECTRICĂ(cod loc consum+cod client)
 • dosar cu şină