Anunt Serviciul Public de Asistenta Sociala

Începând cu data de 22.10.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 modificată şi completată prin Legea nr.192/2018, în scopul valorificîrii forţei de muncă locale, primarii au obligaţia să întocmească planul de activităţi sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau înteprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă şi funcţionează pe raza unităţii administrativ-teritoriale, denumite în continuare beneficiari de lucrări.

Persoanele enumerate mai sus, care solicită forţă de muncă pentru desfăşurarea activităţiilor sezoniere, se adresează primarului, in scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfăşurată, numărul de lucrători solicitaţi şi perioada de desfăşurare a activităţii sezoniere.

Remunerarea activităţilor sezoniere, norma de lucru, precum și alte obligații și îndatoriri, se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări şi persoana care prestează activitatea, în condiţiile Legii nr. 52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Efectuarea activităţilor sezoniere nu exceptă persoanele beneficiare de ajutor social de la îndeplinirea obligaţiei de a efectua lunar orele de muncă în interesul comunităţii.

Refuzul repetat de două ori al persoanei apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de a efectua activităţi sezoniere conduce la încetarea dreptului.