Anunț privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

      Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice,  proprietari ai spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare, au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate, până la data de 25.11.2022, pentru sistemele construite înainte de 26.05.2022 şi in termen de 120 zile de la punerea in funcţiune, pentru cele construite ulterior datei de 26.05.2022.

       Formularul de înscriere în registrul de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate la nivelul Municipiului Turnu Măgurele se completează şi se depune la sediul Primăriei Municipiului Turnu Măgurele, serviciul Urbanisn si Gospodărire Comunală, ing. Radu Nicolae, sau poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei şi transmis pe adresa de email: primariatm@yahoo.com