Anunț privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Revenim la anunțul anterior

Ref. H.G. 714/2022

        Persoanele fizice și juridice,  proprietari ai spațiilor( vechi sau noi) conectate la un sistem individual adecvat de epurare,care nu s-au înregistrat, trebuie să completeze un Formular de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.

        Formularul de înscriere în Registrul de Evidenţă a Sistemelor Individuale Adecvate de Colectare şi Epurare a Apelor Uzate la nivelul Municipiului Turnu Măgurele se completează şi se depune la sediul Primăriei Municipiului Turnu Măgurele, serviciul Urbanism si Gospodărie Comunală, sau poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei şi transmis pe adresa de email: primariatm@yahoo.com