Anunt privind achiziționarea serviciilor de supraveghere a lucrărilor – dirigenție de șantier

Anunt privind achiziționarea serviciilor  de supraveghere a lucrărilor – dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții “Amenajare, consolidare, conservare și restaurare a sitului arheologic Cetatea Turnu – Etapa 1” în  contextul implementării  proiectului  ,, Podurile timpului: o abordare integrată pentru îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural în zona transfrontalieră Nikopole – Turnu Măgurele  ”, cod proiect 15.2.1.104, finanțat în cadrul Programului Interreg V A Romania Bulgaria.

UAT Municipiul Turnu Măgurele a încheiat Contractul de co-finanțare  nr.32900/14.03.2017 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în vederea implementării proiectului ,, Podurile timpului: o abordare integrată pentru îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural în zona transfrontalieră Nikopole – Turnu Măgurele  ”, cod proiect 15.2.1.104, finanțat în cadrul Programului Interreg V A Romania Bulgaria.

Municipiul Turnu Măgurele a achiziționat  servicii de supraveghere a lucrărilor – dirigenție de șantier necesare in contextul implementării  proiectului ,, Podurile timpului: o abordare integrată pentru îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural în zona transfrontalieră Nikopole – Turnu Măgurele  ”, cod proiect 15.2.1.104, finanțat în cadrul Programului Interreg V A Romania Bulgaria.

Astfel, a fost încheiat contractul de servicii nr. 15191 din 28.06.2018

Detalii aici anunt_04_10_2018