Anunţ privind achiziţionarea de servicii de formare profesională şi organizare cursuri

Anunţ de atribuire la procedura proprie privind achiziţionarea de servicii de formare profesională şi organizare cursuri în cadrul proiectului „Administraţie publică locală eficientă, transparentă şi orientată către cetăţean în municipiul Turnu Măgurele” Cod SIPOCA 115/MySmis 110909

anunt_14_12_2018_1