Anunt in vederea informarii chiriasilor despre recalcularea chiriei pentru locuinta ANL

Având în vedere prevederile art. 15 alin 23 din H.G. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se impune recalcularea cuantumului chiriei, anual, în funcție de valoarea de înlocuire a construcției.

Prin Ordinul nr. 5396 /09.08.2018  a fost stabilită valoarea de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2018 la 1578,57 lei/mp.

Prin urmare, pâna la data de 14.09.2018, aveți obligația de a depune la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, adeverințe cu venitul net realizat, pe ultimele 12 luni, de către titular contract, soț/soție, alte persoane ce locuiesc la adresa respectivă (salariu, alocație, ajutor social, ajutor de somaj, pensii pentru limită de vârstă, boală, invaliditate, indemnizație pentru îngrijire copil, etc.).

În caz contrar, conform  art. 8 alin. (93 ), din Legea 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  chiria va fi recalculată fără a se aplica  coeficientul de ponderare funcție de venitul mediu net pe membru de familie, ceea ce va duce la majorarea acesteia.

Pentru relații suplimentare cu privire la recalcularea chiriei, persoanele interesate se pot adresa la sediul Primăriei Turnu Măgurele, strada Republicii, nr.2, etaj 1, cam. 9, zilnic între orele 800  – 1600  sau la telefon 0247/416451, int. 108 sau int. 103.