Anunţ de atribuire servicii de catering

Anunţ de atribuire la procedura proprie privind achiziţionarea de:

SERVICII DE CATERING “Dezvoltarea capitalului uman din Municipiul Turnu Măgurele prin participarea la educaţie ” POCU/74/6/18/107012   anunt_12_12_2018