Anunt Compartiment Fond Funciar, Cadastru şi Consultanţă agricolă

Tabel cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate public – Pod pe DN 54 km 67+774 peste râul Sâi şi variantă nouă de traseu DN 54 km 65+950 – km 70+600 la Turnu Măgurele – pentru care s-au întocmit documentaţii cadastrale care corespund cu suprafaţa înscrisă în anexa H.G. nr. 834 / 2012 anunt_cadastru