Anunț achiziționarea serviciilor de verificare tehnică a documentației elaborate pentru execuția lucrărilor neceasare ”Creării Centrului Recreativ pentru persoane vârstnice prin reabilitarea imobilului Centru Administrativ în municipiul Turnu Măgurele”