Anunț – ordonanța militară nr.1/2020

În conformitate cu prevederile ORDONANȚEI MILITARE Nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri:

Se suspendă activitatea de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației.Este permisă organizarea, activităților de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in“, „room-service“ sau livrare la client.

– Se suspendă toate activitățile culturale, știintifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise.

– Se înterzice organizarea și desfășurarea oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spații deschise.Organizatorii evenimentelor organizate și desfășurate în spații deschise, ce presupun participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligați să dispună măsuri care să asigure distanța de minimum 1 metru între participanți.

– Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca măsura de prevenire a răspândirii COVID-19, să iasa din locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente. Măsura se aplică pe toata durata stării de urgență, de la data aplicării prezentei ordonanțe militare.  

Sunt abilitate sa asigure aplicarea și respectarea prevederilor ordonanței militare, menționate mai sus: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontiera Română, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale.  

           Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă,conducătorii autorităţilor publice, ai celorlalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice au obligaţia să respecte şi să aplice toate măsurile stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă, în actele normative conexe, precum şi în ordonanţele militare sau în ordine, specifice stării instituite.

          Nerespectarea acestor prevederi  constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 1.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice.

Nerespectarea, de către persoane fizice, a izolării la domiciliu și a carantinei, se sancționează,  în baza HG nr. 857/2011 cu modificările și completările ulterioare,  cu amendă de la 10.000 lei – 20.000 lei .

Declararea necorespunzătoare a adevărului, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, conform art. 326 din Codul penal.

Potrivit art. 352 din Codul penal,  nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Dacă această faptă este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amendă.