Afișarea publică a planului parcelar si a Tabelului parcelar  pentru TARLAUA nr. 39

Unitatea administrativ teritorială Municipiul Turnu Măgurele din judeţul Teleorman

anunţă:

Afișarea publică a planului parcelar si a Tabelului parcelar pentru TARLAUA nr. 39:

începând cu data de 22.04.2024, pe o perioadă de 30 de zile, la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, conform art. 40 alin. (7) şi (8) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 / 1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor planului parcelar vor putea fi depuse la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – camera 1 parter – Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole și forestiere (comisia locală de fond funciar) .