Achiziționarea serviciilor  de verificare tehnică a documentației întocmite pentru realizarea obiectivului de investiții  ,,Restaurare, consolidare, protecție și conservare a Catedralei Sfântul Haralambie din Municipiul Turnu Măgurele”

ANUNȚ

PRIVIND: achiziționarea serviciilor  de verificare tehnică a documentației întocmite pentru realizarea obiectivului de investiții  ,,Restaurare, consolidare, protecție și conservare a Catedralei Sfântul Haralambie din Municipiul Turnu Măgurele”, Cod SMIS 2014+: 116469, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-  2020

În vederea implementării proiectului ,,Restaurare, consolidare, protectie și conservare a Catedralei Sfântul Haralambie din Municipiul Turnu Măgurele”, Cod SMIS 2014+:  116469, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, UAT Municipiul Turnu Măgurele  a încheiat Contractul de Finanțare nr. 790/05.12.2017  cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice.

Municipiul Turnu Măgurele a achiziționat  servicii de  verificare tehnică a documentației întocmite, în contextul implementării  proiectului ,,Restaurare, consolidare, protectie și conservare a Catedralei Sfântul Haralambie din Municipiul Turnu Măgurele”, Cod SMIS 2014+: 116469 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-  2020

Astfel, a fost încheiat contractul de servicii nr. 31201 din 11.11.2019

Prestator : SC BIROUL DE STUDII MODERNE SRL

Obiectul achiziției: achiziționarea de servicii de verificare tehnică a documentației întocmite pentru realizarea obiectivului de investiții,,Restaurare, consolidare, protectie și conservare a Catedralei Sfântul Haralambie din Municipiul Turnu Măgurele”, Cod SMIS 2014+: 116469

Valoarea achiziției: 8.333,33 lei la care se adaugă TVA

Procedura aplicată:  achiziție directă