Achiziționarea serviciilor de supraveghere arheologică a lucrărilor executate pentru reabilitarea străzilor incluse în proiectul integrat ”Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 124772, cofinanțat în cadrul POR 2014 – 2020

Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 04.03.2020  proiectul ”Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”,cofinanțat în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii.

Pentru serviciile de supraveghere arheologică a lucrărilor executate pentru reabilitarea străzilor: 1 Decembrie, B-dul independenței,Castanilor, Măgurii, Oituz, Victoriei, incluse în proiectul integrat ”Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”, a fost  încheiat contractul de servicii nr. 3518/02.03.2022.

  • Prestator : Muzeul Județean Teleorman
  • Obiectul achiziției: prestarea serviciilor de supraveghere arheologică a lucrărilor executate pentru reabilitarea străzilor incluse în proiectul integrat ”Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”
  • Valoarea achiziției: 8.000 lei(prestatorul nu este plătitor de TVA)
  • Procedura aplicată: achiziție directă