Servicii de furnizare, instalare și punere în funcțiune a echipamentelor achiziționate în contextul implementării activităților proiectului ’’Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod ROBG e-MS -256

Proiectul este cofinanțat  în cadrul apelului II de proiecte al Programului Interreg V-A Romania- Bulgaria  2014-2020, Axa prioritară 5 – O regiune eficientă, Obiectivul specific 5.1- Creșterea capacității de cooperare și a eficienței instituțiilor publice în contextul cooperării transfrontaliere.

În cadrul proiectului anterior menționat, municipiul Turnu Măgurele a   încheiat contractul nr. 3909 din 12.03.2021 pentru  prestarea serviciilor de furnizare, instalare și punere în funcțiune  a echipamentelor achiziționate în contextul   implementării  activităților proiectului ’’Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod  ROBG e-MS -256

  • Prestator : MB SILVER IMPEX S.R.L
  • Obiectul achiziției: servicii de furnizare, instalare și punere în funcțiune  a echipamentelor achiziționate în contextul  implementării  activităților proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod  ROBG e-MS -256
  • Valoarea achiziției: 50.178,97   lei la care se adaugă TVA  în valoare de 9.534,01 lei
  • Procedura aplicată:  achiziție directa