Restaurare Catedrala Sf. Haralambie

Restaurare, consolidare, protecție și conservare a Catedralei Sfântul Haralambie din municipiul Turnu Măgurele”

În data de 05.12.2017, între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei în calitate de Autoritate de Management , ADR Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar și UAT Municipiul Turnu Măgurele, în calitate de solicitant, în parteneriat cu Parohia Sfântul Haralambie, s-a încheiat Contractul de Finanţare nr. 790/05.12.2017 pentru implementarea proiectului “Restaurare, consolidare, protecție și conservare a Catedralei Sfântul Haralambie din Municipiul Turnu Măgurele”.

         Proiectul “Restaurare, consolidare, protecție și conservare a Catedralei Sfântul Haralambie din Municipiul Turnu Măgurele” are ca obiectiv general valorificarea durabilă a patrimoniului cultural prin realizarea de lucrări de intervenție asupra  Catedralei Sfântul Haralambie, monument istoric clasa A, înscris în lista monumentelor istorice( cod LMI -II-m-A-14498).

Valoarea totală a proiectului este de 20.443.003,11 lei, din care :

  • contribuția UAT Municipiul Turnu Măgurele –  336.225,92 lei, inclusiv TVA
  • contribuția Parohiei ”Sfântul Haralambie” – 159.000 lei, inclusiv TVA

Durata de implementare a proiectului este până la 04.06.2022.

Lucrările de intervenție vor consta în lucrări de consolidare, restaurare și conservare a corpului principal al bisericii, restaurarea și conservarea frescei interioare, a vitraliilor, a componentelor artistice de metal, piatră, ornamente turnate, stucomarmură și componentelor artistice din lemn. De asemenea, vor fi refăcute instalațiile electrice, sanitare, sistemul de paratrăsnet și se va realiza un sistem adecvat de încălzire. Se va realiza un sistem de iluminare architectural și ambiental pentru punerea în valoare a monumentului, amenajarea unui spațiu tehnic pentru centrala termică și amenajarea de grupuri sanitare, inclusiv pentru persoanele cu handicap.

         Lucrările de restaurare la obiectivul de investiție, au început în data de 05.03.2020, constructor fiind societatea Rasub Construct SRL.

Până în prezent, au fost demarate următoarele lucrări : 

  • lucrări de zidărie
  • tencuieli la balcoane și în zonele nepictate
  • au fost înlocuite elemente de șarpantă
  • s-au demarat  lucrări de consolidare ale catedralei
  • împrejmuire incintă