Proiectul „Turnu Măgurele Digital”, încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă și UAT Municipiul Turnu Măgurele – elaborarea raportului de analiză asupra proceselor privind digitalizarea

În cadrul proiectului „Turnu Măgurele Digital”, încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă și UAT Municipiul Turnu Măgurele, pentru subactivitatea A.2.1. Consultanță IT , a fost elaborat raportul de analiză asupra proceselor/nevoilor specifice privind digitalizarea proceselor. Raportul de analiză va sta la baza elaborării caietului de sarcini pentru sistemul informatic, având în vedere că nivelul tehnic necesar este foarte ridicat.