Proiectul „Masuri integrate de sprijinire a copiilor, tinerilor si adulților din categoriile defavorizate de pe teritoriul SDL Turnu 21”

UAT Municipiul Turnu Măgurele, implementează proiectul „Masuri integrate de sprijinire a copiilor, tinerilor si adulților din categoriile defavorizate de pe teritoriul SDL Turnu 21” – Cod  POCU/717/5/1/154690, proiect aplicat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiție 9.VI,   în calitate de beneficiar-partener 2 în cadrul acestui proiect.   Implementarea  proiectului sus-menționat contribuie la stimularea participării la școală și reducerea abandonului școlar. 

În cadrul activităților proiectului a fost semnat contractul de furnizare nr.  4261/24.02.2023.

  • Furnizor: SC UNICOMSRL
  • Obiectul achiziției: Furnizare produse alimentare în cadrul proiectului ”Măsuri integrate de sprijinire a copiilor,  tinerilor și adulților din categoriile defavorizate de pe teritoriul SDL Turnu 21” – POCU/717/5/1/154690, sub formă de pachete, pe o durată de 12 luni,   pentru un număr de 60 de persoane participante la programul a doua șansă,  pe bază de comandă fermă.
  • Valoarea achiziției: 90.360,00 lei, la care se adaugă TVA.
  • Procedura aplicată: cumpărare directă.