Proiectul de hotarare al bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE

Nr.1423 /21.01.2020

 ANUNŢ

AFIŞAT ÎN DATA DE 21.01.2020

In conformitate cu prevederile art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, unitatea administrativ teritorială – MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE, cu sediul în Turnu Măgurele, Bulevardul Republicii, nr.2, judeţul Teleorman, reprezentată legal prin PRIMAR – Cuclea Dănuţ, anunţă publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice pentru:

 PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

Dezbaterea publică a acestui proiect de hotărâre va avea loc în data de 10.02.2020 ora 15.00, în Sala de şedinţă a Primăriei municipiului Turnu Măgurele şi este deschisă tuturor cetăţenilor interesaţi de acest subiect.

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie au fost afişate în data de 21.01.2020 la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, cât şi pe site-ul propriu al instituţiei: www.municipiulturnumagurele.ro.

în perioada 22.01.2020 – 05.02.2020, cetăţenii municipiului Turnu Măgurele pot depune contestaţii privind proiectul de buget prin una din următoarele modalităţi:

  1. Prin poştă la adresa Primăria municipiului Turnu Măgurele, Bulevardul Republicii, nr.2
  2. Prin fax la nr.0247/416453
  3. Prin e-mail la adresa:primariatm@yahoo.com

Persoană de contact: Băja Cecilia – şef serviciu buget-contabilitate – contracte (telefon 0247416451, interior 112).