Proiect: “Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”

În data de 05.05.2020, între Ministerul Lucrărilor publice, Dezvoltării și Administraţiei în calitate de Autoritate de Management, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar și UAT Municipiul Turnu Măgurele, în calitate de solicitant, s-a încheiat Contractul de Finanţare nr. 5452/ 05.05.2020 pentru implementarea proiectului “Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 2014+:125205.

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de Investiții 9 b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale,  Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

Proiectul a fost elaborat prin integrarea a două componente :

 • Componenta A – Creare Centru Educațional în Turnu Măgurele, strada Libertății, nr. 137;
 • Componenta B – Îmbunătățirea spațiilor publice urbane prin reabilitarea de străzi din cartierul Măgurele din municipiul Turnu Măgurele.Se vor reabilita străzile Ion Creangă și Libertății.

Obiectivul general al  proiectului este creșterea calității vieții locuitorilor din municipiul Turnu Măgurele asigurând acces la servicii educaționale de calitate pentru populația dezavantajată.

Centrul educațional va găzdui activități după cum urmează:

 • activități pentru persoane adulte care nu și-au finalizat studiile
 • activități de tip a doua șansă
 • activități de scriere și citit
 • atelier matematică de zi cu zi
 • activități educaționale pentru copii
 • atelier pregătire pentru capacitate
 • atelier pregătire la matematică și limba română
 • atelier limbi străine
 • atelier informatică

Va fi prevăzut un cabinet pentru consiliere psihologică/sănătate.

         Durata de implementare a proiectului este de la 05.05.2020 până la 01.09.2022, iar valoarea totală a contractului de finanțare  este de 16.190.038,01 lei,  din care finanțare nerambursabilă   15.561.312,76  lei.