Primăria municipiului Turnu Măgurele organizează  examen de promovare a personalului contractual  într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, respectiv inspector de specialitate, treapta II în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială.

 Primăria municipiului Turnu Măgurele cu sediul în municipiul Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2, județul Teleorman organizează  examen de promovare a personalului contractual  într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, respectiv inspector de specialitate, treapta II în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială.  Examenul constă în două probe, în data de 02.02.2023 proba scrisă și proba interviu în data de 07.02.2023.

Condiții de participare la examen:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în timpul executării contractului individual de muncă.

Pentru înscriere la examen candidatul va depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. formular de înscriere,
 2. copia diplomei de licență,
 3. adeverință privind încadrarea în funcția contractuală din care promovează.

Bibliografie

 1. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Art.6- art.13, art.538 -art.543, art.549-art.554.

 •  Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Titlul I – Dispozitii generale;

Titlul II: Contractul individual de muncă Cap. I: Încheierea contractului individual de muncă Cap. II: Executarea contractului individual de muncă Cap. III: Modificarea contractului individual de muncă Cap. IV: Suspendarea contractului individual de muncă Cap. V: Încetarea contractului individual de muncă Sect. 1: Încetarea de drept a contractului individual de muncă Sect. 2: Concedierea Sect. 3: Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului Sect. 4: Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului Sect. 6: Dreptul la preaviz Sect. 8: Demisia

 Titlul III – Timpul de munca si timpul de odihna;

 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,  cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitol II, Capitol  III, Capitol IV, Capitol VI.

 • Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei(r1). – act integral
 • Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare. – act integral
 • H.G.R. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare. – act integral
 • Legea nr.272/2004 (r1) privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare. – act integral

Dosarele de examen se depun la sediul instituției în intervalul  17-25.01.2023 .

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – Compartiment resurse umane şi la nr.de telefon 0247/416451 interior 129.