Primăria municipiului Turnu Măgurele implementează proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele” cod SMIS 125207, proiect finanțat din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 13.

         Primăria municipiului Turnu Măgurele implementează proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele” cod SMIS 125207, proiect finanțat din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 13.

Proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele” are ca obiectiv general creșterea calității vieții locuitorilor municipiului Turnu Măgurele, asigurând un nivel crescut de participare socială și acces la activități recreative pentru populația vârstnică.

Una din activitățile proiectului, prevăzută în toate proiectele finanțate din fonduri nerambursabile, o reprezintă contractarea serviciilor de informare și publicitate, în vederea asigurării vizibilității proiectului cofinanțat prin POR 2014 – 2020, a finațatorului și Programului de finanțare.

            În cadrul Activității 4 – Informare și publicitate, subactivitatea 4.1 – Asigurarea  vizibilității proiectului, din cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele” se vor implementa următoarele măsuri:

  • 2 anunțuri de presă ce vor fi publicate la începutul și finalul proiectului;
  • 2 panouri temporare și 2 plăci permanente;
  • 3000 pliante în cadrul cărora vor fi cuprinde atât informații legate de proiect precum și facilitățile ce vor fi create pentru persoanele în vârstă prin prezentul proiect;

Municipiul Turnu Măgurele a achiziționat  servicii de informare și publicitate necesare în contextul implementării activității 4 a proiectului ,,Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”

Asfel a fost semnat contractul de servicii nr. 12610/29.05.2020.

  • Prestator : SC PAPER PRINT CONSULTING SRL
  • Valoarea achiziției: 16.500,00 lei fără TVA
  • Procedura aplicată:  achiziție directă