Primăria municipiului Turnu Măgurele implementează proiectul ,,Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 124772, proiect finanțat din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 13.

         Primăria municipiului Turnu Măgurele implementează proiectul ,,Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 124772,  proiect finanțat din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 13.

În cadrul proiectului  se va reabilita și dota imobilul din strada  Calea Dunării nr. 1 – Casa Prefectului (fosta Administrație Financiară), va fi amenajată grădina publică din  vecinătatea acestuia și vor fi reabilitate 6 străzi din zona centrală a municipiului.

Una din activitățile proiectului, prevăzută în toate proiectele finanțate din fonduri nerambursabile, o reprezintă contractarea serviciilor de informare și publicitate, în vederea asigurării vizibilității proiectului cofinanțat prin POR 2014 – 2020, a finațatorului și Programului de finanțare.

            În cadrul Activității 4 – Informare și publicitate, subactivitatea 4.1 – Asigurarea  vizibilității proiectului, din cadrul proiectului ,,Centru de Tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții  în municipiul Turnu Măgurele”,  se vor implementa următoarele măsuri:

  • 2 anunțuri de presă ce vor fi publicate la începutul și finalul proiectului;
  • 12 panouri temporare și 12 plăci permanente;
  • 1 conferință de presă la finalizarea proiectului;
  • 2500 pliante în cadrul cărora vor fi prezentate informații cu privire la proiect, facilitățile oferite în cadrul Centrului pentru Tineret și grădinii aferente acestuia, inclusiv accesibilitatea pentru persoane cu dizabilității;
  • 3 panouri de semnalizare a Centrului pentru Tineret;
  • 5 autocolante pentru bunurile achiziționate în cadrul proiectului ce depășesc o valoare unitară de 25.000,00 lei conform prevederilor contractului de finanțare.

Municipiul Turnu Măgurele a achiziționat  servicii de informare și publicitate necesare în contextul implementării activității 4 a proiectului ,,Centru de Tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții  în municipiul Turnu Măgurele”.

Asfel a fost semnat contractul de servicii nr. 13639/12.06.2020.

  • Prestator : SC PAPER PRINT CONSULTING SRL
  • Valoarea achiziției: 58.140,00 lei fără TVA
  • Procedura aplicată:  achiziție directă