Licitație publică – bunuri mobile tip fier vechi

            Municipiul Turnu Măgurele, cu sediul în Turnu Măgurele, bld. Republicii, nr.2, județul Teleorman, cod poștal 145200, cod fiscal 4253731, telefon 0247.416451, fax 0247.416.453, email:primariatm@yahoo.com, anunță organizarea licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri:

            1.Bunuri mobile tip fier vechi  – 16670 kg

            Licitația se va desfășura în data de 06.12.2021, ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, b-dul. Republicii, nr.2.

            Prețul de pornire la licitație este de 3600 lei.

Taxa de participare la licitație este de 50 lei.

Garanția de participare la licitație este în valoare de 180 lei.

Documentele de participare la licitația de închiriere a bunului imobil se primesc până la data de 03.12.2021, ora 1600, la sediul organizatorului.

Caietele de sarcini și instrucțiuni pentru ofertanți se pot procura contra sumei de 20 lei, de la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, etaj 1, cam.9.

Informațiile suplimentare privind licitația publică pot fi obținute la telefon 0247/416.451 int. 108, fax 0247/416.453.