Informare privind procesarea produselor din sectorul pomicol – consultare publica

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat versiunea consultativă a Ghidului solicitantului pentru investiţii în procesarea şi marketingul produselor din sectorul pomicol, finanţate prin submăsura 4.2a din cadrul PNDR 2020, pe pagina oficială de internet www.afir.info , Ia secţiunea Dezbatere Publică.

Prin submăsura 4.2a rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri şi de 40% pentru întreprinderi mari. Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, pentru operaţiuni sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul European de Inovare) şi pentru investiţii colective.

Valoarea finanţării acordate prin intermediul submăsurii 4.2a poate ajunge până la maximum 1,5 milioane de euro, in funcţie de tipul de beneficiar şi de investiţia propusă.

Perioada de consultare publică este de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site a versiunii consultative, iar cei interesaţi pot transmite propuneri sau observaţii pe adresa de e-mail consultare@afir.info până la data de 16 februarie 2019.

agricol_15_02_2019