Informare privind depunere proiecte prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 submasura 15.1

In perioada 1 martie 2019 – 15 mai 2019 se va desfăşura sesiunea 2 de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat “Plăţi pentru angajamente de silvomediu” (Submăsura 15.1) ce are ca obiectiv reducerea numărului de intervenţii silvotehnice în pădure şi promovarea tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului.

Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu şi este acordat anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deţinătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani.

agricol_13_02_2019