ÎNCHIDERE PROIECT ,,ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ EFICIENTĂ, TRANSPARENTĂ ȘI ORIENTATĂ CĂTRE CETĂȚEAN ÎN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE”,, Cod SIPOCA/MySMIS 115/110909

ÎNCHIDERE PROIECT ,,ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ EFICIENTĂ, TRANSPARENTĂ ȘI ORIENTATĂ CĂTRE CETĂȚEAN ÎN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE”,, Cod SIPOCA/MySMIS 115/110909

Municipiul Turnu Măgurele, în calitate de beneficiar, a implementat în perioada 24.04.2018  – 23.10.2019 proiectul ,,Administrație publică locală eficientă, transparentă și orientată către cetățean în municipiul Turnu Măgurele”, Cod SIPOCA/My SMIS 115/110909, contract POCU 97/24.04.2018, proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 18 luni, iar valoarea totală de 411.334,00 lei (98% finanțare nerambursabilă în valoare de 403.107,32 lei)

Obiectivul general al proiectului:

O administrație publică mai performantă în țara noastră, prin implementarea de sisteme de management moderne, orientate spre cetățean și funcționari bine pregătiți și eficienți care să presteze servicii publice de calitate.

Rezultatele proiectului:

Implementarea unui sistem de management al performanței implementat la nivelul instituției – Standardul ISO 9001

Participarea unui număr de 60 de membrii ai grupului țintă la cursuri de formare în domenii de interes pentru creșterea calității resurselor umane din administrația locală și prestarea de servicii de calitate

Organizarea unui schimb de experiență cu  instituție care are experiență vastă în implementarea sistemului de management al calității

Conferința de închidere a proiectului a avut loc în data de 22.10.2017, la care au participat membrii grupului țintă: funcționari publici, contractuali și aleși locali.