Încheierea contractului de furnizare, livrare și instalare a echipamentelor de management al traficului prevăzute prin proiectul ,,I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele-Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T ” cod proiect 15.1.1.013, e-MS cod ROBG-132, cofinanţat prin Programul Interreg V A România-Bulgaria

ANUNȚ

PRIVIND: încheierea contractului de furnizare, livrare și instalare a echipamentelor de management al traficului prevăzute prin proiectul ,,I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele-Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T ” cod proiect  15.1.1.013, e-MS cod ROBG-132, cofinanţat prin  Programul Interreg V A România-Bulgaria.

  În vederea implementării proiectului ,,I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele-Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T”, 15.1.1.013, finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România- Bulgaria, în calitate de Lider de proiect, s-a încheiat contractul de finanțare nr. 70577/08.06.2017 precum și contractul de cofinanțare nr. 70582/08.06.2017.

În cadrul proiectului anterior menționat, municipiul Turnu Măgurele a   încheiat contractul nr. 17935  din 10.08.2020 pentru  furnizarea, livrarea și instalarea  echipamentelor  de management de trafic.

  • Prestator : SC ALTIMATE SA

     Obiectul achiziției: furnizarea, livrarea și instalarea echipamentelor  de management al traficului prevăzute prin proiectul ,,I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele-Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T ” cod proiect  15.1.1.013, e-MS cod ROBG-132, finanţat prin  Programul Interreg V A România-Bulgaria.

  • Valoarea achiziției: 531.336,00   lei la care se adaugă TVA in sumă de 100.953,84 lei
  • Procedura aplicată:  procedură simplificată